Første byggetrinn ferdigstilt! Les siste informasjonsbrev Base Community

Signerte leietakere


                             


Det er fortsatt ledige kontorarealer i første byggetrinn.
Moderne kontorpark med alle fasiliteter - skreddersydd til din bedrift

Fremtidsrettet kontorpark i Haugesund på 15.000 kvadratmeter, fordelt på fire bygg med fellesfunksjoner i første etasje. Prosjektet fokuserer på synergi, effektivitet, energi, arkitektur og funksjoner. Nordsjø Kontorpark blir et unikt kompetansesenter med spennende leietakere - en kontorpark leietakerne kan være stolte av.

Første byggetrinn ble ferdigstilt fjerde kvartal 2017. På denne nettsiden vil vi informere om prosjektet, hva som skjer og videre fremdrift i de neste byggetrinnene.Kvaliteter


God infrastruktur

Flott beliggenhet med korte avstander til viktige lokasjoner.

Kompetansemiljø

En attraktiv kontorpark vil sikre en samling av ulike aktører som åpner for gode synergier.

Konferansefasiliteter

Auditorium, flotte møterom og mingleområder er lagt i første etasje.

Moderne kantine

Kontorparken får en moderne kantine med sunn og god mat.

Treningsrom

Spennende treningsrom med gode apparater og squashrom.

Parkering

Gode dekning av parkeringsplasser for bil, elbil og sykkel.

Fleksibel kontorløsning

Skreddersydde kontorlokaler med cellekontorer og kontorplasser i landskap langs fasade og fellesfunksjoner lagt sentralt i kjerner.

Fantastisk inneklima

Hele kontorparken får fantastisk inneklima med gode lys- og støyforhold, frisk luft og god innetemperatur.

Beskrivelse av prosjektet


I fjerde kvartal 2016 ble spaden er satt i jorda for det første av fire byggetrinn i Nordsjø Kontorpark. Kontorparken ligger i Kvaløygata 3, 5537 Haugesund, midt i knutepunktet mellom Bergen og Stavanger, som er en strategisk beliggenhet - både i dag og i fremtiden. Nordsjø Kontorpark blir et unikt prosjekt i Haugesund - den eneste rendyrkede kontorparken i regionen.

 

Bygget utformes med moderne arkitektur og grøntområder tilknyttet kantinen. Materialbruken er robust, enkel og solid. Innenfor byggets rammer tilbyr vi effektive, tidsriktige og fleksible kontorlokaler, tilpasset til leietakernes behov og ønsker. Interiøret er lyst og moderne, med gjennomført tilpasning til alle brukergrupper.

Resepsjon og mingleområder, romslig kantine, møte- og konferansearealer og treningsrom er noen av fasilitetene som skal fungere som en sosial møteplass for leietakere, kunder og gjester. Her kan du nyte lunsjen utendørs i grønne omgivelser og spille squash med gode kolleger.

Vi har høye ambisjoner for prosjektet i forhold til å skape en felles arbeidsplass der det tilrettelegges for gode synergier mellom leietakerne.

De siste uteomhusarbeidene på Nordsjø Kontorpark byggetrinn 1 ferdigstilles i disse dager. Det gjenstår noen områder for belegningsstein og beplantning. I tillegg pågår de siste tekniske arbeidene innvendig før vi begynner med montering av møbler og annet inventar. Arbeidene har foregått i henhold til fremdriftsplanen. Ferdigbefaring er satt til den 23. oktober med overtakelse fra entreprenør den 31. oktober 2017.

 

Fakta


Byggherre: Base Property AS og Grønhaug Eiendom AS

Totalentreprenør: Kruse Smith Entreprenører AS

Byggherreombud: Novaform AS

Arkitekt: Brekke Helgeland Brekke AS

 

Dimensjoner første byggetrinn: 4.820 m2

Gravestart: 03.10.2016

Ferdigstillelse: Q4 2017

 

Selskap: Nordsjø Kontorpark AS

Kontaktperson: Andreas Poulsson

Telefon: (+47) 990 14 356

E-post: ap@baseproperty.no

 

Tentativ fremdriftsplan for første byggetrinn


Rivingsarbeider: 05.09.2016 - 13.10.2016

Grunnarbeider: 03.10.2016 - 06.12.2016

Råbygg og elementmontasje: 31.10.2016 - 23.03.2017

Tett bygg arbeider: 06.03.2017 - 27.04.2017

Fasadearbeider: 01.05.2017 - 10.08.2017

Innvendige arbeider: 01.05.2017 - 27.10.2017

Utomhusarbeider: 07.08.2017 - 10.10.2017

Befaring/Overlevering: 31.10.2017 - 15.12.2017

BREEAM-NOR klassifisering


Nordsjø Kontorpark skal BREEAM-NOR klassifiseres etter kravene til ’Very Good’ (≥ 55 %-poeng oppnådd). Les mer om BREEAM-NOR på www.ngbc.no/breeam-nor.

 

Kjernefaktorer for innovativ og miljøeffektiv design


Bygget designes med behovsstyrt ventilasjon og stor grad av gjenvinning for å redusere energiforbruket. Oppnås med å kombinere bruk av varmepumpe og styring av de tekniske anleggene.

 

Brutto gulvareal (BRA) - m2


Brutto gulvareal (BRA) i Nordsjø Kontorpark byggetrinn 1 er 4.419 m2.

 

Tomtestørrelse - mål (dekar)


Tomtestørrelsen for Nordsjø Kontorpark er 1.740 m2.

 

Område for lagring - m2


Område for lagring er 70 m2.

 

Areal som er allment tilgjengelig - m2


I Nordsjø Kontorpark er det 690 m2 som er tilgjengelig for allmenheten.

 

Areal bygd for offentlig bruk - m2


I Nordsjø Kontorpark er det 690 m2 som er bygd for offentlig bruk.

 

Beregnet strømforbruk – kWh/m2


I kontordelen av bygget er estimert 96,5 kWh/m2, mens i treningsdelen er det estimert 64,6 kWh/m2.

 

Beregnet bruk av fossil energi – kWh/m2


Det er estimert 0 kWh/m2 i bruk av fossil energi.

 

Beregnet produksjon av fornybar energi – kWg/m2


Varmepumpe: kontordel 21,4 kWh/m2 og treningsdel 21,8 kWh/m2.

 

Beregnet vannforbruk – m3/person/år


Det er beregnet 50,4-kWh/m2 tappevann/varmtvann i Treningsdel og 5,0 kWh/m2 tappevann/Varmtvann i kontordel. Det er ikke beregnet per person.

 

Tiltak i byggefasen for å redusere miljøbelastningen - i form av innovativ byggeledelse


- Mål om å oppnå søppelsorteringsgrad på 85 %

- ICE-møteinnkalling for å effektivisere prosjekteringen (og reduserer miljøbelastningen med unødig kjøring)

- Stort fokus på RENT TØRT BYGG – private boliger tett på som skal oppleve en ren og ryddig byggeplass

- Fokus på å ikke forurense grunn med slam fra betong og lignende

- Bruk av lukket kontainer for lagring av spesialavfall

 

Tiltak i byggefasen for å redusere miljøbelastningen - i form av innovativ byggeledelse


- Energieffektiv bygningskropp, fokus på materialer og leverandører med høy miljøkvalitet

- Tilrettelagt for elbiler og sykler

- Betongelementer

- Tette bygningskonstruksjoner med liten luftlekkasje

- Mulighet for magasinering av termisk energi i konstruksjonene

- Gode egenskaper i forbindelse med lyd og brann

- Et bygg med høy arealeffektivitet og stor grad av fleksibilitet

- Et bygg med høyt fokus på inneklima, lysforhold og trivsel

- God lystilførsel

- Romslige fellesområder

- Stor felles sosial sone i første etasje hvor det blant annet planlegges felles møterom, kaffebar, treningsrom og Squash-hall

- Alle lokaler tilpasses kundens ønsker og behov