Siri Ommedal Base Community

E-post: si@baseproperty.no
Telefon: + 47 917 48 077

Vi mener å ha Haugalands mest moderne kontorpark. Dersom du ønsker å høre mer om mulighetene for etablering i Nordsjø Kontorpark, vennligst fyll ut skjemaet.


Jan Chistian Drarvik Markedsansvarlig

E-post: jcd@baseproperty.no
Telefon: + 47 909 46 572