Våre ambisjoner.


Nordsjø Kontorpark utformes med moderne arkitektur og grøntområder tilknyttet kantinen. Materialbruken er miljøvennlig, robust, enkel og solid.

Very Good!


Vi er Breeam-Nor-klassifisert etter kravene til «Very Good».

Les mer omBreeam-Nor.


Grønn Byggallianse