Base Community til Nordsjø Kontorpark

Delingskonseptet og kontorfellesskapet Base Community er blitt en viktig del av…