Styrer landets største industriområde

Foto: Næringsforeningen Haugalandet

Navn: Tiril Fjeld

Bedrift: Haugaland Næringspark

Stilling: Daglig leder

Hva driver bedriften din med?

Haugaland Næringspark er Norges største regulerte industriområde og klar for nye etableringer. Vi er lokalisert på Gismarvik i Tysvær kommune. Næringsparken har fem kommunale eiere, Karmøy, Haugesund, Tysvær, Vindafjord og Bokn, et svært spennende regionalt samarbeid. Her ble det for over 10 år siden bestemt at fremtidens arbeidsplasser skal ligge. Det er gjort et stort arbeid med regulering og utvikling av infrastruktur, eget havneområde og så videre. Logistikkmessig ligger vi godt til like ved E39 og T-forbindelsen til Haugesund og Karmøy. Nå ser vi fram til Rogfast står klar, da vil det være 30-40 minutter til Stavanger fra næringsparken.

Hvem er målgruppen deres?

– Store arealer og energikrevende etableringer, i tillegg til lokal industri som trenger større arealer, er våre målgrupper. Vi er blant de mest attraktive lokasjonene for storskala industrietableringer. Vi var blant annet en av de fire siste lokasjonene som var igjen i konkurransen om å få batterifabrikken til JBI (Hydro, Equinor og Panasonic), før de dessverre valgte å legge bort sitt samarbeidsprosjekt. Det ga oss uansett et viktig stempel på at vi er en av få nøkkelklare lokasjoner i Norge, og den eneste på Vestlandet, for denne type industri.

Hvilke etableringer er på plass?

– Det er allerede en rekke etableringer her, Ølen Betong, GMC Maritime, Velde Asfalt, med flere. Ca. 500 mål er solgt eller leid ut. Vi er svært aktuelle for area-l og energikrevende virksomheter som trenger store mengder ren energi. Statnetts 420 kV-stasjon som skal forsyne hele Haugalandet med etterspurt energi blir lokalisert nettopp på Gismarvik og i industriområdet. Dette sammen med Haugaland Kraft sine utbyggingsplaner gjør at det er veldig gunstig for energikrevende virksomheter å lokalisere seg her. I tillegg har vi nok areal til etableringer som kan benytte seg av overskuddsenergi eller være i annen synergi med industrien. Sirkulærøkonomi er veldig viktig for oss og vi opplever at også aktørene vi jobber med fokuserer på dette.

Hvor er bedriften om 5 år?

– Etterspørselen nasjonalt og internasjonalt etter ferdigregulerte store areal gjør at vi ser lyst på fremtiden. Om 5 år har vi også fått på plass store mengder ren energi som skal forsyne hele regionen her med viktig kraft. Da skal Statnetts sin stasjon etter plan stå klar. Den vil forhåpentligvis ha utløst en rekke etableringer og nye arbeidsplasser i Næringsparken, og være starten på den neste fasen i utviklingen av parken. Rogaland trenger flere arbeidsplasser og eksportindustri, vi vil være en del av det viktige bildet i energitransformasjonen som Rogaland og Norge står overfor.

Hvorfor er det nyttig for dere å være leietaker i Nordsjø Kontorpark?

– Vi er en liten organisasjon på fire personer. Vi har mye møtevirksomhet i form av både, kundemøter, eiermøter og styremøter, da er det godt å ha gode møteromsfasiliteter og ikke minst et topp moderne auditorium å kunne benytte. I tillegg har vi et litt større sosialt miljø som vi kan omgås med i lunsj og kaffepauser. Norwegian Offshore Wind Cluster er blant en av de selskapene vi sitter nærmest og som også jobber med industriutvikling som vil være viktig for vår region fremover.

Tirils funfact

Tiril kommer egentlig fra teknologibransjen og har jobbet mange år med IT. På fritiden er hun «slaraffengartner» på hytta i Tysvær, elsker sport på TV, mamma til to tenåringsjenter, gift med en bergenser, har mellomfag i norrøn mytologi og er et konkurransemenneske som elsker musikkquiz fra 80-tallet.